close

00:13
Зміст і предмет вивчення гігієни
Зародившись разом з лікувальною медициною у древні часи, гігієна досить довго існувала як єдина профілактична дисципліна. Проте з розвитком суспільних виробничих сил, зміною соціально-економічних формацій вона поступово диференціювалась. Сучасна гігієна — це багатогалузева профілактична дисципліна, до складу якої входять: соціальна гігієна, комунальна гігієна, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, військова гігієна, авіаційна гігієна , гігієна залізничного транспорту, спортивна гігієна, космічна гігієна, герогігієпа та Ін.

Таким чином, виходячи з переліку складників сучасної гігієни, можна стверджувати, що гігієна вивчає вплив на здоров'я людини всіх умов її існування.
Предметом (об'єктом) вивчення гігієни, як зазначалось вище, є колективне та індивідуальне здоров'я людей. Виходячи з принципу єдності організму з навколишнім середовищем, сформульованого 1. М. Сеченовым (1863), гігієна вивчає колективне та індивідуальне здоров'я у постійному взаємозв'язку з чинниками навколишнього середовища.

Під поняттям навколишнього середовища в науці прийнято розуміти все, що нас оточує, що прямо або опосередковано впливає на наше життя і діяльність. До навколишнього середовища у широкому розумінні належить вся наша планета і космічний простір, у вузькому — лише біосфера, складовою частиною якої є людина. Та частина біосфери, яка стикається з слизовими оболонками і шкірою, називається зовнішнім середовищем. Воно дуже динамічне, індивідуальне, хоча має й багато спільного для всього людства. (Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения / Под ред. Е. И. Гончарука.— К., 1989).

Навколишнє середовище впливає на здоров'я людини через матеріальні чинники: фізичні (енергетичні), хімічні (складові речовин) і біологічні (біотичні). Крім того, на людину, як істоту соціальну, безпосередній вплив мають психогенні (інформаційні) і соціальні (умови праці, житла, економіка, культура, здоровий спосіб життя) чинники.

Фізичними чинниками є сонячне випромінювання, температура, вологість і швидкість руху повітря, атмосферний тиск, шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, погода, клімат тощо. Хімічні чинники — це хімічні елементи або сполуки, що входять до складу повітря, води, грунту, їжі або їх забруднюють. До біологічних чинників належать мікроорганізми, віруси, гельмінти, неїстівні гриби, рослини. Психогенні чинники — це окреме слово або промова, звуки або музика, колір або забарвлення, лист, пісня тощо, тобто чинники, які впливають на організм людини через другу сигнальну систему. У реальному житті на організм люди¬ни впливає не один, а багато чинників навколишнього середовища різного характеру.

Окремі чинники або їх поєднання можуть бути байдужими (індиферентними) для здоров'я людини, інші можуть впливати позитивно, а деякі шкідливо, навіть смертельно. Ступінь впливу чинників навколишнього середовища залежить від умов навчання, виховання, побуту, праці, характеру харчування тощо. Останні, в свою чергу, визначаються соціально-економічним устроєм суспільства. Очевидно, що оптимізація чинників навколишнього середовища, які впливають на організм людини, безпосередньо залежить від поліпшення соціальних умов (праці, побуту, харчування, виховання та навчання), а останнє може бути здійснено лише зацікавленим суспільством.
Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 2482 | Додав: profmed | Теги: Зміст і предмет вивчення гігієни | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0