close
Фізичний стан атмосфери, на яку постійно впливає космічний простір і земна поверхня, характеризується величинами, що називаються метеорологічними елементами. До них належать сонячна радіація, температура, вологість, рух і тиск повітря, електричні явища.