close
Під освітленням розуміють використання світлової енергії Сонця і штучних джерел світла для забезпечення зорового сприйняття навколишнього світла. Добре освітлення справляє сприятливий психофізіологічний вплив на працездатність людини, продуктивність її праці, якість продукції, що виробляється, і на безпеку праці.

У проектуванні освітлення виробничих приміщень керуються будівельними нормами і правилами "Природне і штучне освітлення. Норми проектування". Відповідно до цих нормативів зорові роботи класифікують за розрядами і підрозрядами з урахуванням найменшої величини об'єму розрізнення, величини контрасту об'єкта з тлом і особливостей тла. Норми освітлення наведено в табл.52.
 

 
В умовах виробництва застосовують природне, штучне і змішане освітлення.
 
Природне освітлення, зумовлене прямими сонячними променями і дифузним світлом небосхилу, поділяють на бокове, верхнє, верхнє і бокове.

Згідно з нормами проектування, при однобічному боковому природному освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці, розташованій на відстані 1 м від стіни, найвіддаленішої від світлових отворів, на перехресті вертикальної площини характерного розрізу приміщення в умовній робочій поверхні; при двобічному — в точці посередині приміщення на перехресті вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні. При верхньому або верхньому і боковому природному освітленні нормується середнє значення КПО в точках, розміщених на перехресті вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні. Перша й остання точки беруться на відстані 1 м від поверхні стін або перегородок.

Штучне освітлення в умовах виробництва проектують двох видів: загальне (рівномірне) або локалізоване (місцеве), застосовують також комбіноване освітлення, коли до загального освітлення додається місцеве.

Для загального освітлення виробничих приміщень передбачаються газорозрядні лампи низького тиску з різним розподілом світлового потоку за спектром. До них належать лампи білого світла, лампи, близькі за спектром до сонячного світла, дугові ртутні лампи високого тиску, з виправленою колірністю, ксенонові з випромінюванням дугового розряду у важких інертних газах, натрієві високого тиску і металогалогенові з додаванням йодидів металів. Газорозрядні лампи характеризуються значною світловою віддачею, створюють рівномірне освітлення і не дають теплових випромінювань. Спектр випромінювання цих ламп близький до природного. Люмінесцентні лампи широко використовують під час проведення робіт, які вимагають значного напруження зору й уваги. У разі неможливості використання газорозрядних джерел світла допускається використання ламп розжарювання. У їхньому спектрі переважають жовто-червоні промені, що погіршує кольорове сприйняття.

З метою правильного розподілу світлового потоку використовують світильники, що є джерелами світла, захищеними від різних ушкоджень арматурою. Існують світильники прямого, розсіяного і відбитого світла. Світильники прямого світла частіше застосовують у високих цехах із інтенсивним забрудненням повітря, а світильники розсіяного світла — у невисоких цехах із чистим повітрям. У разі застосування газорозрядних джерел світла загальна освітленість має становити не менше ніж 150 лк, ламп розжарювання — 50 лк.

Для місцевого освітлення робочої поверхні слід передбачати світильники з відбивачами, що не просвічуються і мають захисний кут не менше ніж 30°. Допускається застосування світильників місцевого освітлення з відбивачами, що мають захисний кут від 10 до 30°, за умови розміщення їх не нижче від рівня очей працівника.

Комбіноване освітлення, що поєднує природне і штучне світло, застосовують в будівлях з недостатнім природним освітленням.