close
У країнах, які розвиваються, за даними ВООЗ, пестициди використовують у значно меншому обсязі порівняно з розвиненими. Однак малорозвинені країни закуповують у інших не кращі у гігієнічному відношенні пестициди. Це залежить від соціально-економічного розвитку країни та коштів.

Небезпека застосування пестицидів і загроза забруднення ними навколишнього середовища викликає серйозне занепокоєння, що зумовлює потребу розроблення заходів безпеки. У Середній Азії, наприклад, влітку температура на поверхні ґрунту досягає 70 °С за температури повітря 40.. .42 °С, що посилює розпад фосфорорганічних сполук. У таких випадках у районах поливного землеробства загострюється проблема забруднення отрутохімікатами відкритих водойм та ґрунтових вод.

Вирощування рису, зокрема, пов'язане із використанням значної кількості води для поливання. Вода на полях застоюється, у ній розмножуються комарі, для боротьби з якими застосовують хлорорганічні отрутохімікати. Ось чому зерна рису, висівки та солома містять отрутохімікати. Вони забруднюють воду і ґрунт рисових полів, а цю воду використовують потім для сільськогосподарських і побутових цілей, а часом і для пиття.

Відповідно до програми ВООЗ з оцінки та випробування нових отрутохімікатів, Комітет експертів ВООЗ включив до розгляду проблеми, пов'язані з безпекою застосування пестицидів у сільському господарстві. Було вирішено питання комплексної оцінки всіх пестицидів з точки зору безпеки їхнього застосування. Комітет вивчив пестициди, які шкідливо діють на людину, і розробив методи контролю. Потреба цього була зумовлена масовими випадками отруєння алкілртутними сполуками, які застосовують для протравлювання насіння. Комітет рекомендує ФАО та ВООЗ постійно стежити за застосуванням ртутних сполук у сільському господарстві й оцінювати ступінь їхньої небезпеки.

Заходами профілактики отруєнь пестицидами є суворе дотримання правил їхнього зберігання, транспортування та застосування у сільському господарстві.

За пропозицією ВООЗ, кожна комплексна програма профілактики застосування отрутохімікатів повинна вміщувати інструкцію з використання захисного одягу. У тропіках адсорбція пестицидів через шкіру збільшується внаслідок посиленого потовиділення та кровопостачання шкіри.