close
Охорона праці передбачає систему законодавчих актів, а також соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, які повинні забезпечити безпечність праці, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі її трудової діяльності.

В Україні діє система нормативної документації з охорони праці, яка охоплює норми і вимоги за видами шкідливих виробничих чинників, норми і вимоги до виробничого обладнання, засобів захисту робітників, а також будівельні норми і правила, окрім того, створено систему стандартів безпеки праці.
 
Першочерговим завданням у справі охорони праці є нагляд за введенням в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення. До завдань охорони праці входить також дотримання норм і правил безпеки праці, дотримання режимів праці і впровадження засобів техніки безпеки, проведення технічного переозброєння, здійснення комплексної механізації й автоматизації виробництва, особливо в умовах роботи під землею і зі шкідливими для здоров'я чинниками виробництва.

Для робітників, які зайняті на роботах зі шкідливими чинниками і на підземних роботах, передбачено скорочення тривалості робочого дня і подовження відпустки.