close
На земній кулі є різноманітні клімати, і, природно, виникла потреба їх систематизувати. Л.С. Берг, В. Кеппен, Б.П. Плісов та інші вчені розробили низку класифікацій, кожна з яких має переваги з огляду на вирішення певних завдань.  Класифікація Л.С. Берга (1947), яка є відомою і серед медиків. В основі цієї класифікації лежить доктрина про взаємозв'язок клімату з типами географічних ландшафтів, тобто з особливостями їхнього рельєфу, ґрунту і рослинного покриву. Класифікація розрізняє клімати низин і гір. Клімати низин включають такі типи: вічної мерзлоти, тундри, тайги, листяних лісів помірної зони, мусонний тип помірних широт, степів, внутрішньо-материкових пустель, середземноморський, субтропічних лісів, тропічних пустель, саван, вологих тропічних лісів. Далі описано тільки основні клімати тропіків.