close
У минулому профілактика харчових отруєнь бактеріальної природи була набагато актуальнішою, ніж отруєння хімічної етіології. Однак у зв'язку з науково-технічним прогресом і хімізацією сільського господарства, зростанням рівня забрудненості навколишнього середовища, вишукуванням нових харчових ресурсів, застосуванням дедалі більшого асортименту харчових і кормових добавок, ширшим використанням синтетичних, полімерних та інших нових матеріалів безперервно ставало актуальнішим питання охорони продуктів харчування від забруднення сторонніми хімічними речовинами і запобігання аліментарним інтоксикаціям хімічної етіології. Особливого значення набуває запобігання хронічним харчовим інтоксикаціям, які тривалий час перебігають без виражених симптомів захворювань.

За розрахунками, залежно від місцевих умов, від 30 до 80% усіх ксенобіотиків надходять в організм людини з їжею. Діючи на внутрішнє середовище організму, вони можуть спричинювати несприятливі метаболічні зрушення, знижувати адаптаційні можливості організму, зумовлювати різні види патології. Ксенобіотики, крім того, що вони є причиною гострої або хронічної інтоксикації, можуть негативно впливати на імунний статус організму, справляти гонадотоксичну, ембріотоксичну, тератогенну, мутагенну і канцерогенну дію, а також прискорювати процеси старіння, порушувати функцію репродукції.

З огляду на це, нині набуває інтенсивного розвитку харчова токсикологія, яку можна розглядати як галузь гігієни харчування, що розробляє теоретичні і прикладні питання забезпечення нешкідливості (стосовно хімії харчової сировини і продуктів харчування).

Харчові отруєння хімічної етіології доцільно умовно ділити на 2 групи. До 1-ї групи належать захворюванню які спричинюють токсичні речовини природного походження. Вони можуть міститися в отруйних продуктах, які помилково використовуються замість традиційних продуктів харчування, а також з'являються в останніх за особливих умов отримання і зберігання або в їхніх неїстівних частинах. До 2-ї групи належать захворювання, що зумовлюються сторонніми хімічними речовинами (СХР).