close
Освітлення і часткового знебарвлення води досягають шляхом тривалого її відстоювання. Суть цього методу полягає в тому, що в стоячій воді або у воді, що повільно тече, завислі речовини з більшою питомою вагою, ніж вода, випадають і осідають на дно. Відстоювання роблять і в джерелах водопостачання, і у водосховищах. Але природний спосіб повільний, і ефективність знебарвлення води незначна. Через це нині для освітлення і знебарвлення води часто використовують хімічне оброблення коагулянтами, яке прискорює осідання завислих частинок.

Процес освітлення і знебарвлення води зазвичай завершують фільтруванням води через шар зернистого матеріалу, наприклад, через пісок. Використовують два види фільтрування — повільне і швидке.