close
Посилення світла внаслідок стимульованого випромінювання дало можливість утворити лазери, тобто оптичні квантові генератори, що виділяють фокусоване у вигляді пучка електромагнітне випромінювання в діапазоні від інфрачервоного до ультрафіолетового, яке характеризується великою енергією та біологічною дією. Лазерне випромінювання буває безперервним та імпульсним. Активним середовищем лазерів може бути тверде тіло, рідина або газ, які переходять у збуджений стан під дією світлового випромінювання, потоку електронів, радіоактивних частин, хімічних реакцій. Висока концентрація енергії досягається внаслідок характерних властивостей випромінювання, до яких належать висока спрямованість променя, когерентність та монохроматичність.

Оскільки фокусоване проміння лазера можна спрямувати на площу в кілька мікронів, можна досягнути велетенської концентрації енергії і створити надзвичайно високу температуру, яка може сягнути 394 °С і зруйнувати будь-який матеріал, навіть алмаз. Унаслідок дії на біологічні тканини патологічно змінена ділянка миттєво згоряє.

Лазерні апарати дуже широко застосовують у всіх галузях науки, техніки, медицини. Потужність випромінювання різних лазерів, що використовують у медицині, визначається завданнями оперативного та терапевтичного лікування. Завдяки лазерному випромінюванню у наш час встановлюють діагнози. У медицині та біології дози лазерного опромінення можуть значно перевищувати безпечні рівні з огляду на те, що потужність випромінювання визначається медичними показаннями, коли для досягнення мети погрібні процеси коагуляції, екстирпації, стимуляції, регенерації тощо. Дія лазерного опромінення зводиться не лише до коагуляції білків живої тканини, а й до її руйнування внаслідок ударної хвилі, що утворюється при високій температурі внаслідок миттєвого переходу тканинної рідини в газоподібний стан. У хірургії бактерицидна дія і коагулювальні властивості лазера дали змогу застосовувати його під час операцій на травному каналі, паренхіматозних органах, нейрохірургічних операцій, у хворих із підвищеною кровоточивістю тощо.

В онкології лазер застосовують для лікування пухлин, в офтальмології — для лікування судинних захворювань очного дна, дегенерації сітківки, катаракти, глаукоми тощо, v стоматології — для лікування зубів, щелепи, слизової оболонки ротової порожнини.

Біологічна дія лазерного випромінювання залежить від довжини хвилі, тривалості імпульсів, потужності, а також від властивостей тих тканин, що опромінюються. На лікарів і медичних сестер діє відбите від тканин опромінення.

В умовах виробництва дія лазерів залежить від прямого, дзеркального і дифузно відбитого та розсіяного випромінювання, а також від комплексу супровідних фізичних і хімічних чинників, що виникають унаслідок взаємодії лазерного випромінювання з матеріалами, які підлягають обробленню.

Лазерне випромінювання може бути для людини небезпечним. У механізмі дії лазерного випромінювання характерними є органічні зміни тканин безпосередньо в місці опромінення і неспецифічні зміни в усьому організмі у вигляді різноманітних функціональних порушень рефлекторного характеру. Органічні зміни характеризують тепловий ефект. Термічна специфічна дія призводить до швидкого нагрівання тканин і до опіків. Загальна дія лазерного випромінювання негативно впливає на функціональний стан вегетативної, нервової, серцево-судинної, ендокринної систем, спричинює пригнічення пігментоутворення. Неспецифічна дія лазерного випромінювання в комплексі з несприятливими виробничими чинниками полягає в тому, що в організмі людини швидше настають зміни нервової, серцево-судинної систем, зміни гематологічних, імунологічних показників та активності ферментів.

Місцева дія лазерного випромінювання на орган зору спричинює тимчасову втрату зору, а в разі опіку - незворотну сліпоту. Найтиповішим ушкодженням є хоріоретинальні опіки.

Вплив лазерного випромінювання на шкіру характеризується виникненням гіперемії, що може перейти в опіки і спричинити некротичні зміни.

Нормування припустимих рівнів лазерного випромінювання розраховують для кожного режиму праці, ділянки оптичного діапазону за спеціальними формулами і таблицями.

Профілактика несприятливого впливу лазерного випромінювання повинна базуватися на нормативних документах, що регламентують величини гранично припустимих рівнів і концентрацій усіх виробничих чинників.

Профілактика несприятливої дії лазерного випромінювання передбачає загальні та індивідуальні заходи. До загальних колективних заходів належать організаційні, інженерно-технічні, планувальні та санітарно-гігієнічні. З метою створення безпечних умов праці потрібне окреме приміщення для розміщення лазерної апаратури з відповідною припливно-відпливною вентиляцією, звукоізоляцією та екрануванням пучка променя.
 
Оскільки лазерне випромінювання негативно впливає на орган зору, особливу увагу слід приділяти відповідній освітленості робочих місць і приміщень.

До заходів індивідуального захисту належать окуляри, щитки, маски зі спектрально-селективною прозорістю і спеціальний захисний одяг, халати та рукавички.

Праця з лазерним устаткуванням шкідлива, а тому робітники повинні проходити попередні та щорічні періодичні медичні огляди з проведенням аналізів крові.