close
В умовах праці артилеристів є різноманітні шкідливості, до яких належать значне фізичне напруження під час обслуговування гармат, поштовхи і трясіння на марші та в разі зміни позицій, забруднення мастильними матеріалами під час чищення гармат, порохові гази й тиск повітряної хвилі на органи слуху під час стріляння, шум, вібрація, відпрацьовані гази.

З метою захисту вух при стрілянні з гармат використовують різноманітні протишуми.

Специфікою праці інженерних військ є їхня повна механізація, моторизація. Вони здатні робити фортифікаційні споруди, будувати дороги, мости тощо.

Характерним захворюванням для цих військовослужбовців є баротравма легенів, яку лікують за допомогою рекомпресійної камери.

Несприятливі чинники, які діють на військовослужбовців під час роботи на радіолокаційних станціях, бувають специфічними і неспецифічними. До специфічних належать імпульсні електромагнітні випромінювання НВЧ та рентгенівське випромінювання. Спостереження за екраном перебігає в умовах одноманітної обстановки, і це називається "сенсорним голодом". Дію НВЧ описано в розділі про гігієну праці.

До неспецифічних належить висока температура повітря, електричний струм високої напруги, шум, вібрація, нерівномірне освітлення, забруднення повітря оксидами азоту та іншими шкідливими хімічними речовинами, на-вантаження на нервову систему і органи зору та гіподинамія.

З метою профілактики використовують природні укриття, а також спеціальні захисні пристрої.

Характерними ознаками ракетних військ є постійне перебування в бойовій готовності, складність технічного виконання операцій під час підготовки і пуску ракет, чіткість виконання обов'язків.

В умовах роботи ракетних військ бувають такі щкідливості, як шум, вібрація, електромагнітні хвилі радіочастот та висока температура повітря.
 
Праця у ракетних військах пов'язана зі значним нервово-психічним напруженням.

Військовослужбовці ракетних військ постійно контактують із компонентами ракетного пального, окислювачами і власне паливом. Як окислювачі використовують азотну кислоту та нітрогази, рідкий кисень, водню пероксид. Як пальне використовують гідразин або метилгідразин, триктиламін, а також анілін та ксилідин.

У медичний контроль за умовами військової праці входить участь у вивченні умов праці особового складу та нагляд щодо збереження гігієнічних норм і дотримання санітарних правил, за режимом праці і відпочинку, а також за проходженням медичних оглядів.

Комплекс умов праці військовослужбовців має свої особливості. Він створюється також під впливом чинників довкілля, які визначають стан людини та його функціональну діяльність у процесі військової праці чи в екстремальних умовах. У зв'язку з тим що у військах застосовують дедалі більш складніші бойові машини, у довкіллі військового фахівця з'являються нові чинники, дія яких часто носить екстремальний характер. Це у свою чергу потребує розроблення нових гігієнічних рекомендацій з організації режиму праці і відпочинку військовослужбовців на основі вивчення стану здоров'я при обслуговуванні нової техніки. Раціонально розподіляти нові контингенти для підготовки до різних військових фахів можливо лише за допомогою відповідних методів професійного добору і тренування особового складу.

Усі умови праці удосконалюються завдяки правилам гігієни, серед яких велике значення мають індивідуальні засоби захисту.

Для захисту шкіри від отруйних речовин та інших шкідливих чинників слід застосовувати загальновійськовий захисний комплект або спеціальний легкий захисний комбінезон та фартух. Щоб запобігти перегріванню організму, одні деталі костюмів роблять з повітропроникних тканин, а інші — з ізолювальних матеріалів, стійких щодо вогню і кислот.

Якщо захисний одяг використовується у холодний період року, його треба надягати на ватник.

До засобів індивідуального захисту належать також імпрегновані спеціальними речовинами білизна, підшоломник і мундир.

Органи дихання захищають за допомогою ізольованих дихальних апаратів, зокрема, протигазів і респіраторів. Якщо на одяг або протигаз потрапляють отруйні технічні рідини, їх слід негайно обмити великою кількістю води з мийними засобами. Після роботи у забрудненій атмосфері потрібно прийняти душ, замінити білизну і мундир, а одяг — дегазувати. У таких випадках велике значення має дотримання усіх правил особистої гігієни.