close
До отруєнь цієї групи належать захворювання, спричинені:
 
а) харчовими продуктами, що містять харчові добавки — неагіробовані, заборонені або використані в підвищених дозах;
 
б) харчовими продуктами або їхніми компонентами, які отримані шляхом мікробіологічного (біотехнологія) або хімічного синтезу, неапробованими, недозволеними або виготовленими з порушенням затвердженої технології або з некондиційної сировини; 
 
в) ксенобіотиками, які емігрували в продукти з матеріалу харчового обладнання, посуду, тари, пакувальних плівок із неапробованих, недозволених або неякісних полімерних та інших матеріалів, а також через порушення гігієнічних правил під час зберігання (асортимент, тривалість зберігання); 
 
г) залишковими кількостями пестицидів або інших агрохімікатів, які містяться в продуктах рослинництва, якщо їх використовують із порушенням встановлених регламентів; д) продуктами рослинництва, отриманими з використанням неапробованих, недозволених або неправильно застосованих добрив, зрошувальних вод, твердих відходів промисловості й тваринництва, промислових та інших стічних вод і осадів з очисних споруд, які застосовуються для зрошення й удобрювання полів; 
 
е) продуктами тваринництва і птахівництва, отриманими з використанням неапробованих або застосованих із порушенням встановлених регламентів кормів і кормових домішок (мінеральні і непротеїнові азотовмісні домішки, стимулятори росту — антибіотики, гормональні препарати тощо), а також кормів, які містять підвищені залишкові кількості пестицидів або консервантів;
 
є) харчовими продуктами (переважно рослинництва і рибальства), які містять токсичні речовини, що мігрували із забрудненого ними навколишнього середовища — атмосферного повітря, води, ґрунту (важкі метали, арсен, фтор, хлорорганічні сполуки, канцерогенні поліциклічні ароматичні вуглеводні, нітрозаміни тощо); 
 
ж) шкідливими речовинами, які утворюються в харчових продуктах унаслідок термічної дії, копчення, смаження та інших методів технологічного та кулінарного оброблення (ПАУ і нітрозаміни внаслідок копчення, токсикант лізиналанін унаслідок варіння м'яса в лужній воді, мутагенні речовини під час варіння, внаслідок взаємодії продуктів розпаду цукрів з амінами та ін.)