close
Науково-технічний прогрес досяг нині такого рівня, за яким поряд із цінними для людей досягненнями визначилися його небезпечні сторони. Безсумнівно позитивними є аспекти урбанізації. Швидкий розвиток міст створив значний комфорт для його мешканців. Висока контактність людей сприяє розвиткові психічного тренування, підтримці професійного і творчого тонусу. У великих містах створюються сприятливіші умови для містобудування, розвитку науки й техніки. Тут кращі умови для освіти, вищим є рівень культурного життя. Особливий комфорт у комунальному аспекті, зокрема в галузі водопостачання, каналізації, електро- і газопостачання, опалювання. Кваліфікованим стає медичне обслуговування. Форми вияву цих позитивних змін зазвичай значною мірою залежать від суспільного ладу, політичних, соціально-економічних відносин, а також природно-географічних та екологічних чинників.

Водночас урбанізація призводить до дуже негативних віддалених у часі наслідків. Науково-технічний прогрес зумовив більший вплив чинників навколишнього середовища на організм і позначився на соціальному статусі. Міські урбанізовані райони перетворилися на ареали глибоко зміненої антропогенною діяльністю природи. Докорінні зміни природного середовища в містах призвели до переваг урбанізованого середовища над природним ландшафтом. На території міст утворюються великі площі штучної підстильної поверхні та змінюється ґрунтове покриття. Урбанізація стала процесом антропогенізації природних систем. У містах унаслідок стихійного розташування виробничих сил відбувається скупчення промислових підприємств і населення. Проблема перенаселення міст набула катастрофічних розмірів.

Нераціональне використання природних ресурсів зумовило незворотні процеси у навколишньому середовищі, порушення біологічної рівноваги, знищення природного середовища. Проблема охорони довкілля стала особливо гострою для великих міст. Його забруднення досягло загрозливого для життя населення рівня. Клімат великих міст також істотно змінюється. Змінюється кількість і спектральний склад сонячної радіації. Особливо негативним є ослаблення УФ-радіації. У великих містах підвищується температура повітря, збільшується кількість днів з великими туманами, порушується повітряний обмін середовища у зв'язку з гальмуванням природного руху повітря висотною забудовою міста. Багато міст зазнають температурних інверсій, котрі перешкоджають вертикальній циркуляції повітря. При цьому збільшується позитивна іонізація повітря, що несприятливо діє на організм людини, підвищується радіоактивність середовища, зростає кількість канцерогенних речовин, біднішає і зазнає перетворень рослинність, а це зменшує продукування кисню. Великою проблемою міст є шум. Шумовий фон великих міст різко зростає. Шумове навантаження є причиною швидкого втомлювання і захворюваності. Наслідками збільшення будівництва багатоповерхових будинків є негативні екологічні та соціальні впливи на людину, спричинені порушенням зв'язку людини із навколишнім середовищем, погіршенням гігієнічних умов у квартирах верхньої зони будинків тощо.
 
Інтенсивне зростання міст перетворює і поглинає естетично цінні ландшафти, а забруднення середовища, шум і вібрація руйнують пам'ятки архітектури. Важливою проблемою міст є дефіцит житла, водопостачання і очищення території. Дефіцит води і забруднення ґрунту значною мірою ускладнюють проблему проживання. Автотранспортну проблему також стає дедалі важче розв'язувати.

Таким чином, для великих міст стає характерним погіршення клімату, забруднення повітряного середовища, підвищення позитивної аероіонізації та радіоактивності середовища, шумове забруднення, забруднення води і ґрунту, зміни у способі життя і соціальних контактах населення, знищення пам'яток, будівель та порушення емоційних зв'язків людини із середовищем, що оточує її.