close

17:51
Погода та клімат у гігієнічному відношенні

Погода. Погода є складним, різноманітним динамічним поєднанням метеорологічних факторів, що впливають на здоров'я людини і на санітарні умови її життя.

Погода залежить від фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері (у взаємодії з поверхнею, що підстилає), і характеризується величиною сонячної радіації, температури, вологості, швидкістю і напрямком руху повітря, атмосферним тиском, іонізацією повітря, електричним полем, прозорістю атмосфери, характером хмарності і наявністю опадів .

Сучасна метеорологія розрізняє періодичні та аперіодичні зміни погоди.

Періодичні зміни погоди відбуваються поступово протягом дня або року і не надають різкого впливу на організм, але через свою ритмічність впливають на періодичність складних функціональних відправлень організму (К. М. Биков).

Причиною аперіодичних змін погоди є перебіг повітряних мас. Залежно від характеру поверхні, що підстилає (пісок, сніг, вода) повітря нагрівається або охолоджується, висушується або зволожується і тим самим відрізняється від повітря навколишньої території. Тропосфера хіба що розчленовується деякі величезні обсяги повітря протяжністю до багатьох сотень і тисяч кілометрів.

За місцем походження повітряні маси поділяються на арктичне повітря, повітря середніх широт, тропічне повітря. Залежно від того, над якою поверхнею ці повітряні маси перебували перед приходом у цю місцевість, можуть бути континентальними чи морськими.

Повітряні маси переміщаються як одне ціле, замінюючи повітряні маси, які раніше були над даною територією, і викликають таким чином зміну погоди.

Особливо різкі зміни погоди з коливаннями температури повітря до 15-20 ° спостерігаються при проходженні так званого фронту, тобто прикордонного шару між двома різними за своїми особливостями повітряними масами.

В даний час накопичено багато даних, які дозволяють розглядати погоду фронтального типу як сильний подразник, що надає несприятливий вплив на організм. Фронти бувають теплі та холодні. Теплим фронтом називають такий, при якому теплі повітряні маси напливають на холодні і, витіснивши їх, захоплюють простір. Холодним фронтом називається такий, у якому холодні повітряні маси, підпливаючи під теплі, вклинюються вперед, витісняючи тепле повітря.

У тропосфері безперервно відбувається боротьба теплих і холодних течій. Середні широти (а в них і розташована найбільш населена частина Радянського Союзу) є головною ареною цієї боротьби, і тому погода нестійка, що часто змінюється.

До найбільш неспокійних ділянок атмосфери відносяться межі повітряних мас. Тут часто виникають найсильніші вихори – циклони. У центрі циклону знаходиться ділянка зниженого тиску, внаслідок чого маси пересуваються від периферії до центру.

Так як з величезної периферії циклону відпливають повітряні маси різного географічного походження, то вони можуть бути холодними та теплими, чим пояснюється наявність у циклоні фронтів.

У Європейській частині СРСР циклони вторгаються найчастіше із заходу. Спочатку відбувається потепління, барометричний тиск падає, спостерігаються збільшення електропозитивних іонів, велика хмарність, випадає дощ чи сніг. Після проходження центру циклону спостерігаються зливи, барометричний тиск починає підвищуватися, настає похолодання та прояснення. Часто спостерігається змикання теплого та холодного фронтів. При цьому холодний фронт пересувається дуже швидко і може наздогнати теплий і тоді утворюється новий складний фронт, так званий фронт оклюзії. При оклюзії зміни погоди менш виражені.

Антициклони утворюються у ділянках із підвищеним атмосферним тиском. З центру, де тиск вищий, ніж периферії, спрямовуються повітряні течії. Через антициклони фронти не минають. Антициклони приносять стійку малохмарну погоду, спекотну влітку та холодну зиму.

До метеотропних захворювань, тобто до захворювань, які виникають або загострюються у зв'язку з впливом погоди, відносяться перегрівання та охолодження. Перегрівання та теплові удари виникають при спекотній безвітряній погоді з високою вологістю повітря.

З охолодженням пов'язані так звані застудні захворювання, катари верхніх дихальних шляхів, грип, пневмонії, ангіни, деякі захворювання периферичної нервової системи та нирок. Вони виникають найчастіше за погоди фронтального типу, за відносно низької температури, високої вологості та великих швидкостей руху повітря. Експериментально доведено вплив повторних охолоджень ступнів на судинну реакцію слизової оболонки носа. Клініцисти здавна пов'язують захворювання на гострий гломерулонефрит з холодною, сирою погодою, яка спостерігається при проходженні циклону (С. П. Боткін, С. С. Зимницький). Наявність зв'язку між захворюваннями органів дихання та вологою холодною погодою встановлено В. А. Левицьким. Л. К. Хоцянов показав наявність закономірних сезонних епідемій грипу та катару верхніх дихальних шляхів. Описано низку епідемій грипу, що швидко виникають при проходженні циклону взимку, що викликало відлигу та сиру вітряну погоду. Є спостереження, що показують, що нестійка погода з низькою температурою повітря та високою вологістю його сприяє загостренню ревматичних захворювань та туберкульозу (А. І. Нестеров та ін.).

Встановлено, що при проходженні циклонів та фронтів, а також за 1-2 дні до того у стані хворих на астму настає погіршення. У тих же умовах часто спостерігаються напади ревматичних болів у суглобах, болі, що тягне в післяопераційних рубцях та ін.

Бувають дні, коли в лікарні спостерігається одночасно погіршення стану у багатьох хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання, коли збільшується кількість нападів ангінозного болю і різкої задишки, частіше трапляються випадки раптової смерті серцевих хворих.

Г. Ф. Ланг та багато інших вчених вказують на патогенетичне значення чутливості хворих на стенокардію та гіпертонічну хворобу до холоду. Деякі дослідники відзначають, що збільшення числа нападів та випадків смерті хворих на серцево-судинні захворювання найчастіше спостерігається при проходженні теплого фронту та циклону. Збільшення числа випадків смерті серцевих хворих улітку має місце й у дні грози.

Максимальна кількість випадків смерті від паралічу серця та грудної жаби в Ленінграді припадає на жовтень, а в Москві – на жовтень – листопад, тобто на місяці найбільш непостійної погоди. За даними А. Б. Шахназарова, для більшості хворих на гіпертонічну хворобу найгіршим часом у Криму є весна. У цей час року тут відбуваються аперіодичні зміни погоди, у зв'язку з чим у хворих підвищується артеріальний тиск. Зазвичай, з падінням атмосферного тиску падає і артеріальний тиск, і навпаки. При проходженні циклонів ця закономірність порушується: під час падіння атмосферного тиску різко підвищується артеріальний тиск.

При погоді фронтального типу частіше трапляються крововиливи в мозок, тромбози, емболії. Встановлено, що із зміною погоди кількість протромбіну у крові змінюється.

Умови погоди впливають на здоров'я та захворюваність, як і всі інші фактори середовища. За допомогою відповідних запобіжних заходів можна усунути несприятливий вплив погоди на здоров'я людини. З цих заходів особливе значення мають загартовування організму, правильний вибір одягу, поліпшення житлово-побутових умов, раціональний режим праці та відпочинку, нормалізація мікроклімату приміщення тощо. буд. стани хворого. За спостереженнями клініки, керованої М. У. Черноруцким, при терапевтичному лікарському сні симптоми, що з погодою, негаразд виявляються. Особам, на яких погодні умови даної місцевості мають особливо несприятливий вплив, показано тимчасову або постійну зміну місця проживання.

Клімат. Територія СРСР за ознакою середніх температур січня та липня ділиться на чотири кліматичні райони: I – холодний, II – помірний, III – теплий, IV – спекотний.

Кліматичні райони враховуються при вирішенні питань планування населених місць, озеленення, орієнтації будівель, розрахунку товщини стін та опалення, глибини залягання фундаменту та водопровідних труб.

Як найважливіший компонент географічного середовища, кліматичні умови впливають не тільки на перебіг фізіологічних процесів у людському організмі. Вони значною мірою впливають на характер господарської діяльності людини та санітарні умови її життя. Від кліматичних умов у тому чи іншою мірою залежать характер грунту, наявність водних джерел, кількість опадів, флора і фауна, характер вирощування сільськогосподарських культур, харчування населення, одяг, житло, характер і рівень захворюваності тощо. . Теплий клімат з малими амплітудами температури, з більш менш постійною вологістю повітря, з невеликою рухливістю її пред'являє до організму менше вимог щодо мобілізації пристосувальних механізмів, ніж клімат континентальний, що відрізняється різкими коливаннями метеорологічних факторів. З іншого боку, клімат, що характеризується вираженою добовою та сезонною амплітудою метеорологічних факторів, висуваючи до оборонних приладів організму підвищені вимоги, сприяє їхньому тренуванню, загартовує організм. Холодний клімат, який характеризується відсутністю світла взимку (полярна ніч), одноманітністю та безмовністю тундри, надає гнітючий вплив на незвичну людину. Натомість він благополучний в епідеміологічному відношенні. Тут майже не трапляються шлунково-кишкові захворювання, малярія, легеневий туберкульоз.

У кліматичній зоні снігу та лісів особливої уваги заслуговує клімат хвойних та листяних лісів з його прохолодним та чистим повітрям, великою вологістю та незначним рухом повітря. Це створює широкі можливості для організації лісових санаторіїв та будинків відпочинку.

Сухий клімат степів і пустель відрізняється великою амплітудою температури повітря, сухістю його та теплими вітрами (які, до речі, приносять багато пилу). Такий клімат зазвичай несприятливо впливає на хворих, особливо туберкульозних, але завдяки теплу та сухості він показаний особам із захворюванням нирок. Особливо славляться сприятливими кліматичними умовами для таких хворих курорти на околицях Ашхабада.

Теплий середземноморський клімат Південного берега Криму та частини Чорноморського узбережжя Кавказу сприятливо діє організм людини. Збільшується кількість еритроцитів та гемоглобіну, підвищується обмін речовин, а у дітей посилюється зростання. Ясне сонце, шум прибою діють благотворно на організм, з його нервову систему.

Субтропічний клімат частини Чорноморського узбережжя від Туапсе до Батумі відрізняється високою температурою та високою вологістю повітря. У цих умовах теплообмін організму із зовнішнім середовищем утруднюється.

Нарешті, наша батьківщина багата на місцевості з гірським кліматом (Крим, Кавказ, Урал, Казахстан, Закарпаття, Алтай), для якого характерні низька температура повітря, дещо розріджене повітря, майже вільне від пилу та мікроорганізмів, інтенсивна сонячна радіація, багата на ультрафіолетові промені. У гірському кліматі підвищується життєвий тонус, частішають пульс і дихання, посилюється діяльність легень та збільшується їх життєва ємність, збільшується кількість еритроцитів та гемоглобіну, покращується терморегуляція організму. Такі території використовуються для курортів та кліматичних станцій (Кисловодськ, Боржомі, Абастумані, Діліжан та ін.).

У соціалістичній державі створено можливості для проведення величезних за своїми масштабами заходів у напрямку зміни клімату на сприятливий для людини бік. До цих заходів належать лісонасадження, будівництво водоймищ, зрошувальних систем, осушення боліт тощо.

Лікар повинен враховувати кліматичні умови, вирішуючи гігієнічні питання при будівництві нових населених місць, при нормуванні житлового будівництва, розробці місцевих раціонів харчування, плануванні заходів щодо боротьби з інфекційними та неінфекційними захворюваннями, вивченні природного осередку захворюваності, виявленні та ліквідації крайової патології. природних кліматичних факторів з оздоровчою чи лікувальною метою.

Вмілий вибір лікарем кліматичних умов для хворого чи ослабленого організму полегшує врівноважування організму із зовнішнім середовищем та сприяє оновленню порушеної функції нервової системи, а також кращому перебігу трофічних та пластичних процесів. Кліматотерапію слід віднести до терапії активної, функціональної, близької до патогенетичної (А. І. Нестеров).

Категорія: Гігієна як профілактична медична наука | Переглядів: 35 | Додав: profmed | Теги: Погода у гігієнічному відношенні, клімат у гігієнічному відношенні | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0