close
На багатьох річкових водогонах хлор додають у воду перший раз перед відстійником, а другий — як правило, після фільтрів. Уведення хлору перед відстійниками поліпшує коагуляцію і знебарвлення води, пригнічує ріст мікрофлори в очисних спорудах, збільшує надійність знезаражування, проте зростає можливість утворення хлорорганічних сполук.