close
Профілактична медицина включає окрему галузь гігієнічної науки, яка носить назву "Комунальна гігієна".
 
Комунальна гігієна вивчає вплив на людину природних, а також антропогенних чинників навколишнього середовища, що виникають у зв'язку з господарською діяльністю, розробляє гігієнічні нормативи, санітарні правила і рекомендації, дотримання яких забезпечує здоров'я і сприятливі умови життя населення.

Головними розділами комунальної гігієни є:
 
а) гігієна атмосферного повітря; 
 
б) гігієна води і господарсько-питного водопостачання, санітарна охорона водних об'єктів;
 
в) гігієна ґрунту й очищення населених місць;
 
г) гігієна планування і забудови населених місць;
 
ґ) гігієна житла.

Крім цього, комунальна гігієна останнім часом вивчає гігієнічні питання, пов'язані з антропогенним забрудненням біосфери, з геохімічними провінціями та іншими видами крайової патології, з широким використанням пестицидів та різних видів добрив, із проблемою створення зон відпочинку, будівництва й експлуатації автотранспортних магістралей, високовольтних ліній електропередач тощо.